2 Krønikebok 30:12

2 Krønikebok 30:12 NB

Også i Juda virket Guds hånd, så han ga dem et samdrektig sinn til å gjøre det som kongen og høvdingene hadde befalt etter Herrens ord.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del