2 Krønikebok 30:11

2 Krønikebok 30:11 NB

Det var bare noen få i Asjer og Manasse og Sebulon som ydmyket seg og kom til Jerusalem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del