2 Krønikebok 30:1

2 Krønikebok 30:1 NB

Så sendte Hiskia bud omkring til hele Israel og Juda. Han skrev også brev til Efra’im og Manasse om at de skulle komme til Herrens hus i Jerusalem og holde påske for Herren, Israels Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del