2 Krønikebok 29:15

2 Krønikebok 29:15 NB

De samlet brødrene sine og helliget seg. Så gikk de inn for å rense Herrens hus, slik som kongen hadde befalt etter Herrens ord.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del