2 Krønikebok 29:10

2 Krønikebok 29:10 NB

Nå har jeg i sinne å slutte en pakt med Herren, Israels Gud, så hans brennende vrede kan vende seg bort fra oss.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del