2 Krønikebok 28:7

2 Krønikebok 28:7 NB

Og Sikri, en stor stridsmann fra Efra’im, drepte kongesønnen Ma’aseja og slottshøvdingen Asrikam og Elkana, som var nest etter kongen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del