2 Krønikebok 28:6

2 Krønikebok 28:6 NB

Pekah, Remaljas sønn, drepte på én dag hundre og tjue tusen mann i Juda, alle sammen djerve menn, fordi de hadde forlatt Herren, sine fedres Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del