2 Krønikebok 28:3

2 Krønikebok 28:3 NB

Han brente røkelse i Hinnoms sønns dal, og han lot sønnene sine gå gjennom ilden etter de avskyelige skikker hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del