2 Krønikebok 28:23

2 Krønikebok 28:23 NB

Han ofret til gudene i Damaskus, som hadde slått ham, og sa: Siden syrerkongenes guder har hjulpet dem, så vil jeg ofre til dem for at de skal hjelpe meg. Men det ble til ulykke for ham og for hele Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del