2 Krønikebok 28:21

2 Krønikebok 28:21 NB

For enda Akas plyndret Herrens hus og kongens hus og høvdingene, og ga det til Assyrias konge, så hjalp det ham ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del