2 Krønikebok 28:20

2 Krønikebok 28:20 NB

Så kom kongen i Assyria, Tilgat-Pilneser, mot ham og angrep ham istedenfor å støtte ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del