2 Krønikebok 28:2

2 Krønikebok 28:2 NB

men vandret på Israels kongers veier og laget til og med støpte bilder av Ba’alene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del