2 Krønikebok 28:18

2 Krønikebok 28:18 NB

Og filistrene angrep byene i Juda, både i lavlandet og i sydlandet. De inntok Bet-Sjemesj og Ajalon og Gederot, likeså Soko med tilhørende landsbyer og Timna med tilhørende landsbyer og Gimso med tilhørende landsbyer, og bosatte seg der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del