2 Krønikebok 28:17

2 Krønikebok 28:17 NB

For også edomittene kom og slo Juda og førte bort fanger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del