2 Krønikebok 28:11

2 Krønikebok 28:11 NB

Så hør nå på meg, og send tilbake de fangene som dere har tatt blant deres brødre! For Herrens brennende vrede er over dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del