2 Krønikebok 27:7

2 Krønikebok 27:7 NB

Det som ellers er å fortelle om Jotam, om alle hans kriger og alt det han foretok seg, det er skrevet i boken om Israels og Judas konger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del