2 Krønikebok 27:5

2 Krønikebok 27:5 NB

Han førte krig med Ammons barns konge og overvant dem, så Ammons barn det året måtte gi ham hundre talenter sølv og ti tusen kor hvete og ti tusen kor bygg. Det samme måtte Ammons barn gi ham også i det andre og det tredje året.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del