2 Krønikebok 27:2

2 Krønikebok 27:2 NB

Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far Ussia hadde gjort, men han gikk ikke inn i Herrens helligdom. Men folket fortsatte med å gjøre det som var ondt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del