2 Krønikebok 22:7

2 Krønikebok 22:7 NB

Men det var Gud som ville at Akasja skulle gå til grunne. Derfor styrte han det slik at han kom til Joram. For da han kom dit, dro han med Joram ut mot Jehu, Nimsis sønn, som Herren hadde salvet til å utrydde Akabs hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del