2 Krønikebok 22:5

2 Krønikebok 22:5 NB

Det var også rådene deres han fulgte da han sammen med Israels konge Joram, Akabs sønn, dro ut i krig mot Hasael, kongen i Syria, og kjempet mot ham ved Ramot i Gilead. Men syrerne såret Joram.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del