2 Krønikebok 22:11

2 Krønikebok 22:11 NB

Men kongedatteren Josjabat tok Joasj, Akasjas sønn, og førte ham hemmelig bort fra kongesønnene som skulle drepes. Hun førte ham og hans amme inn i et sengkammer. Og Josjabat, kong Jorams datter, presten Jojadas kone - hun var søster til Akasja - gjemte gutten for Atalja, så hun ikke fikk drept ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del