2 Krønikebok 22:10

2 Krønikebok 22:10 NB

Da Akasjas mor Atalja fikk vite at sønnen hennes var død, gikk hun i gang med å utrydde hele kongeætten i Judas hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del