2 Krønikebok 22:1

2 Krønikebok 22:1 NB

Deretter gjorde Jerusalems innbyggere hans yngste sønn Akasja til konge etter ham. For alle de eldre var blitt drept av den røverflokken som var kommet til leiren sammen med araberne. Slik ble Jorams sønn Akasja konge i Juda.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del