2 Krønikebok 2:8

2 Krønikebok 2:8 NB

Send meg også sedertre, sypresstre og sandeltre fra Libanon. For jeg vet at dine tjenere forstår seg på å hogge trærne på Libanon, og mine tjenere skal arbeide sammen med dine.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del