2 Krønikebok 2:6

2 Krønikebok 2:6 NB

Men hvem makter vel å bygge et hus for ham? Himlene og himlenes himler rommer ham ikke. Hvem er da jeg, at jeg skulle bygge et hus for ham - nei, bare et sted hvor vi kan brenne røkelse for hans åsyn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del