2 Krønikebok 2:5

2 Krønikebok 2:5 NB

Det huset som jeg vil bygge, skal være stort. For vår Gud er større enn alle guder!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del