2 Krønikebok 2:3

2 Krønikebok 2:3 NB

Så sendte han bud til Hiram, kongen i Tyrus, og sa: Gjør nå det samme for meg som du gjorde for min far David, da du sendte ham sedertre, så han kunne bygge seg et hus til å bo i!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del