2 Krønikebok 2:2

2 Krønikebok 2:2 NB

Han skrev ut sytti tusen mann til bærere og åtti tusen mann til steinhoggere på fjellene, og han satte tre tusen seks hundre oppsynsmenn over dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del