2 Krønikebok 2:18

2 Krønikebok 2:18 NB

Av dem gjorde han sytti tusen til bærere og åtti tusen til steinhoggere på fjellene, og tre tusen seks hundre til oppsynsmenn, som skulle holde folket i arbeid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del