2 Krønikebok 2:17

2 Krønikebok 2:17 NB

Så talte Salomo alle de fremmede menn som bodde i Israels land - det var etter den tellingen hans far David hadde foretatt. Det viste seg at det var ett hundre og femtitre tusen seks hundre mann.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del