2 Krønikebok 2:13

2 Krønikebok 2:13 NB

Jeg sender deg nå en kyndig og forstandig mann, Huram-Abi.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del