2 Krønikebok 2:11

2 Krønikebok 2:11 NB

Hiram, kongen i Tyrus, svarte i et brev som han sendte Salomo: Fordi Herren elsker sitt folk, har han satt deg til konge over dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del