2 Krønikebok 2:10

2 Krønikebok 2:10 NB

Tømmerhoggerne, dine tjenere som feller trærne, vil jeg gi tjue tusen kor tresket hvete og tjue tusen kor bygg og tjue tusen bat vin og tjue tusen bat olje.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del