2 Krønikebok 2:1

2 Krønikebok 2:1 NB

Salomo tenkte nå på å bygge et hus for Herrens navn og et hus for seg selv til kongebolig.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del