2 Krønikebok 19:5

2 Krønikebok 19:5 NB

Han innsatte dommere i landet, i hver av de befestede byene i Juda.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del