2 Krønikebok 17:9

2 Krønikebok 17:9 NB

De lærte i Juda og hadde Herrens lovbok med seg. De dro omkring i alle Judas byer og lærte folket.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del