2 Krønikebok 17:8

2 Krønikebok 17:8 NB

Sammen med dem sendte han levittene Sjemaja og Netanja og Sebadja og Asael og Sjemiramot og Jonatan og Adonja og Tobia og Tob-Adonja, og med disse levittene prestene Elisjama og Joram.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del