2 Krønikebok 17:7

2 Krønikebok 17:7 NB

Det tredje året han regjerte, sendte han høvdingene sine og Benhajil og Obadja og Sakarja og Netanel og Mikaja ut for å lære i Judas byer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del