2 Krønikebok 17:6

2 Krønikebok 17:6 NB

Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Han fikk også bort offerhaugene og Astarte-bildene i Juda.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del