2 Krønikebok 17:3

2 Krønikebok 17:3 NB

Herren var med Josjafat, fordi han vandret på de veier hans far David hadde fulgt i sin første tid. Han søkte ikke til Ba’alene
NB: Norsk Bibel 88/07
Del