2 Krønikebok 17:2

2 Krønikebok 17:2 NB

Han la krigsfolk i alle Judas befestede byer. Han satte også vaktposter i Juda og i de byene hans far Asa hadde tatt i Efra’im.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del