2 Krønikebok 17:19

2 Krønikebok 17:19 NB

Dette var de som tjente kongen, i tillegg til de krigsfolk som kongen hadde forlagt i de befestede byene i hele Juda.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del