2 Krønikebok 17:18

2 Krønikebok 17:18 NB

og ved siden av ham Josabad med hundre og åtti tusen mann, væpnet til strid.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del