2 Krønikebok 17:15

2 Krønikebok 17:15 NB

og ved siden av ham høvedsmannen Johanan med to hundre og åtti tusen mann
NB: Norsk Bibel 88/07
Del