2 Krønikebok 17:11

2 Krønikebok 17:11 NB

En del av filistrene kom med gaver til Josjafat og med sølv som de ga i skatt. Også araberne førte småfe til ham, sju tusen sju hundre værer og sju tusen sju hundre bukker.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del