2 Krønikebok 17:10

2 Krønikebok 17:10 NB

Og frykt for Herren kom over alle rikene i de land som lå rundt omkring Juda, så de ikke torde føre krig mot Josjafat.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del