2 Krønikebok 16:6

2 Krønikebok 16:6 NB

Men kong Asa tok hele Juda med seg, og de førte bort steinene og tømmeret som Basja hadde brukt til festningsarbeidet i Rama. Med dette bygde de Geba og Mispa om til festninger.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del