2 Krønikebok 16:5

2 Krønikebok 16:5 NB

Da Basja hørte dette, holdt han opp med å bygge festningsverker i Rama og oppga dette arbeidet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del