2 Krønikebok 16:2

2 Krønikebok 16:2 NB

Da tok Asa sølv og gull ut av skattkamrene i Herrens hus og kongens hus og sendte det til kongen i Syria, Benhadad, som bodde i Damaskus, med dette budskapet
NB: Norsk Bibel 88/07
Del