2 Krønikebok 16:12

2 Krønikebok 16:12 NB

I sin regjerings trettiniende år ble Asa syk i føttene. Hans sykdom ble verre og verre, men ikke engang under sykdommen søkte han Herren, men bare legene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del